Bendrieji Terminai ir Sąlygos kinky-personals.com
Paskutinis leidimas – 2015m. balandžio 30d.

DĖMESIO: Nė vienam asmeniui, jaunesniam kaip 18 metų, neleidžiama lankytis šioje svetainėje ar naudotis kinky-personals.com Paslauga.

Šie Bendrieji Terminai ir Sąlygos (toliau "BTS") apibrėžia nuostatus, pagal kuriuos turėtų būti naudojamasi kinky-personals.com Paslauga (toliau “Paslauga”), kurią valdo Tyche Technologies AG Šveicarijos bendrovė, Reg Nr. CHE-420.114.703 (registruotas adresas: Hofstrasse 1A, 6300 Zug, Switzerl), pavadinimu Dating Factory (toliau "mus”, “mes”, “mūsų", “Dating Factory” arba “Dating Factory Tinklas”). Prašome atidžiai perskaityti BTS. Užsiregistruodamas Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutikote su BTS. BTS yra neatsiejama Jūsų sutarties dalis. Kitokie terminai ir sąlygos nėra priimami.

1. Paslauga

1.1 Paslauga gali būti naudojama tik po to, kai užsiregistruojate. Registracija yra nemokama. Jūs tokiu būdu su mumis sudarote neapmokestinamus sutarties ryšius, kurie yra valdomi BTS.

1.2 Taip pat mes siūlome daugiau išplėstų paslaugų pagal prenumeratą, kuri yra mokama, jeigu Jūs norite bendrauti su kitais nariais ir pilnai naudotis Paslauga. Mes visada Jums pranešime prieš naudojant bet kokią mokamą paslaugą, nurodydami, kokie mokesčiai yra taikomi, ir jų sumą. Jūs pasirenkate, kiek ilgai norite užsiprenumeruoti paslaugą. Prenumeratos laikas prasitęsia automatiškai tokiam pačiam laikotarpiui, jeigu Jūs neatšaukiate prenumeratos. Jūs galite naudoti mokamas paslaugas sumokėjus atitinkamą mokestį.

1.3 Jūsų narystė skirta tik Jūsų asmeniniam naudojimui. Jūs negalite leisti kitiems naudotis Jūsų naryste ar kinky-personals.com paskyra. Tai reiškia, kad Jums negalima dalintis ar persiųsti prieigos duomenų bet kokiai trečiajai šaliai. Mes siūlome Paslaugą tik asmeniniams tikslams. Užsiregistruodamas Jūs įsipareigojate naudotis šia Paslauga tik asmeniniais tikslais, o ne komerciniais.

2. Registracija ir Paslaugos naudojimas

2.1 Paslauga gali būti naudojama tik užsiregistravus.

2.2 Užsiregistruodamas Jūs patvirtinate, kad sutinkate su BTS ir garantuojate, kad esate vyresnis nei 18 metų.

2.3 Paslaugos mobiliuosiuose įrenginiuose gali būti apribotos ir prieinamos ne visos savybės. Gali būti pasiūlyti tik riboti prenumeratos mokėjimo būdai.

2.4 Jūs privalote garantuoti registracijos, o vėliau įsigyjimo ir mokėjimo metu nurodytų duomenų teisingumą.

2.5 Mes pasiliekame teisę užblokuoti Jūsų prieigą prie Paslaugos, jei Jūsų naudojimasis Paslauga yra neteisėtas arba pažeidžia BTS išdėstytas prievoles. Tačiau Jūsų prieigos blokavimas dėl aukščiau nurodytų priežasčių neturi jokio poveikio Jūsų prievolei mokėti už įsigytą paslaugą. Tokiu atveju, bet kokia jau sumokėta suma iki 295 Šveicarijos frankų nebus grąžinta, bet išsaugota kaip sankcija. Taip pat pasiliekame teisę iš Jūsų pareikalauti vienodo tarifo sankcijos iki 295 Šveicarijos frankų, jei Jūs nemokėjote arba sumokėjote mažiau nei 295 Šveicarijos frankus. Tai neleis pareikšti jokių pretenzijų už didesnius patirtus nuostolius.

3. Naudojimosi Sąlygos

3.1 Jūs esate atsakingas už visus pateikiamus duomenis. Privalote garantuoti, kad pateikiami duomenys yra teisingi ir apibūdina Jus asmeniškai. Jūs įsipareigojate susilaikyti nuo sąmoningo duomenų perdavimo trečiosioms šalims. Sąmoningai neteisingi duomenys arba duomenys, sukurti nesąžiningais tikslais, ypač pateikiant trečiosios šalies banko arba kreditinės kortelės duomenis be jų leidimo, užtrauks teisėtus padarinius.

3.2. Jūs įsipareigojate pateikti mums naujausius duomenis, ypač savo kontaktinę ir mokėjimų informaciją.

3.3. Tik Jūs esate atsakingas už turinį, kurį viešinate ar rodote paslaugoje arba siunčiate kitiems nariams, ir skelbdamas turinį bet kurioje viešoje paslaugos vietoje, Jūs automatiškai sutinkate bei garantuojate, kad turite neatšaukiamą, neribotą, neprivilegijuotą, pasaulinę licenciją naudoti tokią informaciją ir turinį, bei turite teisę pripažinti ir įgalinti šio turinio sublicenciją. Mes pasiliekame teisę naudoti turinį iš profilių, įskaitant vartotojo vardą, nuotraukas ir video, kad panaudotume juos kaip skatinamąją medžiagą. kinky-personals.com prisijungė prie Dating Factory tinklo, kurių fondo ištekliai ir kelių tinklapių nariai suteiks Jums didesnį narių, su kuriais galėtumėte bendrauti, pasirinkimą. Bet koks turinys, kurį skelbiate, gali būti matomas kitose tinklo svetainėse.

3.4. Mes netvirtiname bet kokios narių skelbiamos informacijos tikslumo ar tiesos. Turime teisę, bet ne prievolę, tirti profilių turinį, įskaitant įkeltas nuotraukas, dėl bendrų įstatymų, BTS ir mūsų nurodytų taisyklių tiesiogiai susijusiuose tinklapiuose laikymosi, ir, jei būtina, atmesti, keisti ar ištrinti abejotiną turinį. Naudodamasis mūsų paslauga Jūs sutinkate, kad bet kokie narių profiliai, žinutės ir bendravimas gali būti netikri, o paslauga skirta tik pramoginiams tikslams. Tai plačiau aprašyta 3.17 skyriuje.

3.5. Jūs įsipareigojate neteikti jokios informacijos, kurios Jūsų aiškiai neprašo pateikti. Tai ypatingai taikoma vardams, gyvenamosios vietos, el. pašto, tinklalapių adresams, telefono ir fakso numeriams.

3.6. Jūs įsipareigojate laikyti kitų klientų duomenis (vardus, gyvenamosios vietos, el. pašto, tinklalapių adresus, telefono ir fakso numerius), el. laiškus ir kitas laiškų formas, kurias pasiekiate prisijungdamas prie Paslaugos, slaptai; Jūs taip pat įsipareigojate susilaikyti nuo šių duomenų paskelbimo trečiosioms šalims be sukūrėjo leidimo. Taip pat draudžiama perduoti ne klientų duomenis kaip Paslaugos dalį.

3.7. Jūs garantuojate, kad neturite jokių komercinių tikslų ir susilaikysite nuo Jums pavestos informacijos naudojimo komerciniais tikslais arba tikslais, pažeidžiančiais sutartį. Jūs įsipareigojate siųsti žinutes kitiems klientams tik asmeninio bendravimo tikslais ir jokiu būdu ne prekių ar paslaugų reklamavimo ar siūlymo tikslais. Taip pat įsipareigojate susilaikyti nuo "grandininių" ar panašių laiškų siuntimo.

3.8. Jūs negalite piktnaudžiauti mumis ir ypatingai turėtumėte susilaikyti nuo naudojimosi Paslauga, jeigu

  • platinate įžeidžiančią, užgaulią ar kitokią neteisėtą medžiagą (taip pat medžiagą, kurioje pažeidžiamos trečiųjų šalių asmens teisės, pvz. trečiųjų šalių nuotraukos);
  • grasinate ar priekabiaujate prie kitų ir/arba pažeižiate jų teises;
  • užstatote arba reikalaujate pinigų ar mokėjimo natūra.

3.9. Taip pat Jūs įsipareigojate

  • nekelti į paslaugą jokių duomenų, turinčių virusą (pažeistą programinę įangą) ar bet kokią kitą kenkėjišką programą (įskaitant kirminus, Trojos arklius, šnipinėjimo programas ir t.t.);
  • nekelti į Paslaugą jokių duomenų, turinčių programinę įrangą ar kitą medžiagą, kuri yra apsaugota autorinių teisių arba kitų komercinės nuosavybės teisių, nebent Jūs esate teisių savininkas arba įgijote leidimą, būtiną norint naudoti programinę įrangą ar medžiagą iš teisių savininko;
  • nenaudoti Paslaugos tokiu būdu, kad Paslaugos prieinamumas kitiems klientams būtų paveiktas neigiamai;
  • neperimti el. laiškų ar bandyti tai padaryti.

3.10. Jeigu Jūs nesutinkate su bet kuria iš prievolių, paminėtų aukščiau, mes galime nutraukti sutarties ryšius ir tuoj pat užblokuoti prieigą prie Paslaugos. Bet kokia mūsų turtinė pretenzija prieš Jus lieka nepaveikta. Be to, mes pasiliekame teisę prieš Jus imtis civilinių arba baudžiamųjų veiksmų.

3.11. Jeigu Jūs naudojatės Paslauga su verslo interesais arba naudojate Jums pavestus duomenis komerciniais tikslais, Jūs įsipareigojate sumokėti 10,000 Šveicarijos frankų sutarties bausmę už kiekvieną įrodytą pažeidimą arba didžiausią sumą, leidžiamą įstatymų, neapribojant pretenzijų dėl bet kokios žalos.

3.12. Jūs įsipareigojate palikti mus nekaltus prieš visą veiklą, nuostolius, poreikius ar pretenzijas už žalą, kuri gali kilti registracijos ir naudojimosi Paslauga metu. Taip pat, Jūs turite apdrausti mus nuo bet kokios atsakomybės ir visų prievolių, išlaidų bei pretenzijų, kylančių dėl nuostolių dėl tyčinių paskalų, įžeidimo, šmeižto ir kitų klientų asmenybės teisių pažeidimų, dėl paslaugų netiekimo klientams arba dėl protinio turto ar kitų teisių pažeidimų. Be to, Jūs turite apdrausti mus nuo visos atsakomybės ir pretenzijų, kylančių dėl BTS pažeidimo.

3.13. Jūsų yra tikimasi reguliariais ir atitinkamais intervalais perskaityti ir atsakyti į gautas žinutes ir, jei būtina, išsaugoti jas nuosavame kompiuteryje ar kitoje atminties laikmenoje.

3.14. Nemokamą narystę turinčių narių žinutės saugomos 30 dienų. Mokamą narystę turinčių narių žinutės saugomos 3 mėnesius. Mes pasiliekame teisę peržiūrėti ir ištrinti žinutes, komentarus, nuotraukas, video, profilius ir kitą turinį (toliau "turinys"), kuris pažeis svetainės taisykles, prieštaraus įstatymams, žeis arba kels pavojų kitiems nariams.

3.15. Mes turime teisę ištrinti Jūsų profilį, jei nesinaudojote nemokama Paslauga daugiau nei šešis (6) mėnesius, be pasitarimo ar pranešimo. Viena vertus, ši priemonė leidžia apsaugoti Jūsų duomenis, nes kai pasibaigs šis terminas, tai reikš, kad Jūs nebesidomite savo duomenų saugojimu; kita vertus, ši priemonė neleidžia užkrauti duomenų bazės neaktyviais klientais, tokiu būdu pagerindama mūsų siūlomas paslaugas.

3.16. Kad galėtumėte naudotis kinky-personals.com pokalbių programa, turite turėti įdiegtą Adobe Flash Player.

4. YPATINGOS SĄLYGOS ES KLIENTAMS: Nutraukimo teisė

Informacija apie nutraukimo teisę

Nutraukimo teisė

Jūs turite teisę panaikinti šią sutartį per 14 dienų nepateikiant jokios priežasties.

Nutraukimo laikotarpis pasibaigs praėjus 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

Norėdamas pasinaudoti nutraukimo teise, Jūs privalote mus informuoti apie apsisprendimą nutraukti šią sutartį aiškiu pareiškmu adresu Dating Factory, Customer Service, The Exchange, Bristol Road, Bridgewater, Somerset, TA6 4RR, United Kingdom, (Faksas: +44(0)1278501112, El. paštas: support@datingfactory.com) (paštu išsiųstu laišku, faksu arba el. laišku). Galite naudoti pridėtą nutraukimo modelį arba bet kokią kitą raštiško grąžinimo paraišką, kurioje yra aiškiai nurodytas Jūsų el. pašto adresas, tinklapio pavadinimas, mokėjimo data. Grąžinimo paraiškoje turi būti Jūsų vardas, pavardė ir parašas. Mes dėl papildomo patikrinimo galime paprašyti bet kokios galiojančios ID formos.

Kad nutrauktumėte sutartį laiku, Jums pakanka nusiųsti pranešimą apie Jūsų nutraukimo teisę, kol nesibaigė nutraukimo terminas.

Nutraukimo poveikiai

Jeigu Jūs nutrauksite šią sutartį, mes galime atlyginti visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus pridėtines išlaidas, kurios atsiranda dėl Jūsų pasirinkto pristatymo tipo, kitokio nei pigiausias mūsų siūlomas standartinio pristatymo tipas), be pernelyg didelės delsos ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per 14 dienų nuo tos dienos, kai mes buvome informuoti apie Jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį. Mes atliksime apmokėjimus naudodami tokias pačias mokėjimo priemonės, kokias Jūs naudojote savo pradiniam sandoriui, nebent Jūs aiškiai sutikote kitaip; bet kokiu atveju, Jūs nepatirsite jokių mokesčių dėl apmokėjimo.

Jei pageidavote pradėti paslaugų vykdymą sutarties nutraukimo laikotarpiu, Jūs turite mums sumokėti sumą, proporcingą tam, kas buvo suteikta iki tol, kol Jūs pranešėte mums apie šios sutarties nutraukimą, palyginus su pilnu sutarties draudimu.


Nutraukimo formos modelis

(užpildykite ir grąžinkite šią formą tik tuo atveju, jeigu norite nutraukti sutartį)

— To Dating Factory, Customer Service, The Exchange, Express Park, Bristol Road, Bridgewater, Somerset, TA6 4RR, United Kingdom:

— Aš/Mes (*) tokiu būdu pranešu/pranešame (*), kad aš/mes (*) nutraukiu/nutraukiame (*) mano/mūsų (*) šių prekių pardavimo sutartį (*)/dėl šios paslaugos sąlygų (*),

— Išsiųsta (*)/gauta (*): __________________________

— Kliento(-ų) vardas(-i): __________________________

— Kliento(-ų) adresas(-i): __________________________

— Kliento(-ų) parašas(-i) (tik jeigu ši forma paskelbta ant popieriaus): __________________________

—Data: __________________________


(*) Išbraukti netinkamą


Pastaba: Kad padėtumėte mums Jus identifikuoti ir greitai apdoroti Jūsų nutraukimą, prašome pateikti mums šiuos duomenis, susijusius su nutraukimu:
-Jūsų el. pašto adresą, kuriuo esate užsiregistravęs ir
-kurią iš mūsų platformų norite nutraukti

5. Nutraukimas; Sutarties pratęsimas; Paslaugos nutraukimas

5.1 Nutraukimas

Kalbant apie nutraukimą, privalo būti sudarytas griežtas skirtumas tarp nemokamos sutarties ryšių, kurie įsigalioja po registracijos, ir mokamos sutarties ryšių, kurie įsigalioja po mokamos paslaugos įsigyjimo.

Jums suteikiama teisė nutraukti nemokamos sutarties ryšius su mumis bet kuriuo metu nenurodant jokių priežasčių.

Mums suteikiama teisė nutraukti egzistuojančius nemokamos sutarties ryšius su Jumis per 14 dienų nuo pranešimo laikotarpį. Teisė nutraukti sutartį dėl svarios priežasties arba Jus užblokuoti lieka nepaveikta.

Mokamos sutarties ryšiai privalo būti nutraukimai bent 14 kalendorinių dienų prieš atitinkamą sutarties baigimosi trukmę arba, jeigu įsigyjant mokamą prieigą buvo nurodytas kitoks laikotarpis, per nurodytą laikotarpį. Mokamos sutarties paslaugų nutraukimas įsigalioja tik tada, jeigu jis vyksta tiksliu, raštišku pranešimo būdu. Kad būtų lengviau išaiškinti pavedimą ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo, Jūs būtinai privalote nurodyti savo registracijos duomenis.

Pastaba: Mokamos sutarties sutarimas negali būti nutrauktas paprastai ištrinant profilį. Jeigu Jūs įsigijote mokamą paslaugą ir ištrinate savo profilį, mokamos sutarties ryšiai lieka nepaveikti. Jei už paslaugą buvo sumokėta, bet Jūs ja nesinaudojote ir ištrinate savo profilį, Jūs tiktai atsisakote naudotis paslauga. Tai reiškia, kad Jūs negausite jokio padengimo už atliktą mokėjimą. Kaip aprašyta aukščiau, rašytinė forma visada yra absoliuti būtinybė mokamos sutarties ryšių nutraukimui.

Prašome nusiųsti raštišką sutarties nutraukimą laišku arba faksu:

Dating Factory
CUSTOMER SERVICE
THE EXCHANGE, EXPRESS PARK
BRISTOL ROAD
BRIDGWATER
SOMERSET
TA6 4RR
ENGLAND

Faksas: +44(0)1278501112
El. Paštas: support@datingfactory.com

5.2 Sutarties pratęsimas

Sutartis, susijusi su mokama paslauga, yra automatiškai pratęsiama nurodytą laikotarpį po pirkimo su sąlyga, kad Jūs nenutrauksite sutarties raštiškai bent 14 kalendorinių dienų prieš atitinkamos sutarties galiojimo laiko pabaigą, arba, jeigu įsigyjant mokamą prieigą buvo nurodytas kitoks laikotarpis, per nurodytą laikotarpį, suteikiant savo visus registracijos duomenis.

Taisyklės gali būti netikslios dėl bandomųjų prenumeratų, reklamuojamų kampanijų ir pan. Jūs kiekvienu atveju esate informuojamas apie bandomosios prenumeratos trukmę, sutarties nutraukimo galimybę ir automatišką pratęsimą, kuris įvyksta nepavykus atlikti šios galimybės.

Įsigyjant mokamą paslaugą, Jūs po užsakymo patvirtinimo gavimo esate informuojamas apie trukmę, sutarties pradžios datą ir pratęsimo trukmę, galiojančią, jei laiku nebuvo atliktas joks nutraukimas. Jums bus atsiųstas mokėjimo patvirtinimo el. laiškas, kuriame bus Jūsų mokėjimo informacija. Jūs privalote turėti šios informacijos kopiją, kuri gali būti reikalinga, jeigu norėsite atšaukti savo mokėjimo sutartį.

Bandomiesiems pasiūlymams Jūsų prenumerata atsinaujins automatiškai, priklausomai nuo laikotarpio, lygaus pirmajai pilnai prenumeratai, sutartai po bandomosios versijos, ir bus vis atnaujinama, nebent ją atšauksite arba sustabdysite. Prenumeratos bus apmokamos periodiškai tą pačią mėnesio dieną, nebent operacija nebus sėkminga - tokiu atveju operaciją bus bandoma atlikti vėliau. Prenumeratos mokesčius už paslaugą gali pakeisti kinky-personals.com bet kuriuo metu (pvz. per PVM pasikeitimus, kt.), paveikiant kitą atnaujinimo laikotarpį. Mes informuosime Jus apie pasikeitusią atnaujinimo kainą ir Jūsų ypatingą teisę nutraukti sutartį, jeigu nesutinkate su nauja kaina. Jeigu esate nepatenkintas bet kokiais prenumeratos mokesčio pakeitimais, galite nutraukti savo narystę, atsiųsdamas mums pasirašytą paslaugos sustabdymo pareiškimo formą.

Kompensuojami prenumeratos mokesčiai ypatingiems pasiūlymams galioja tik pirmam pirkimui. Tolesni periodiniai mokesčiai bus mokami įprastomis paskelbtomis kainomis, nebent pasiūlyme nurodyta kitaip.

5.3 Paslaugos nutraukimas

Mes turime teisę visiškai arba dalinai nustoti tiekti paslaugas. Mes informuosime Jus apie planuojamus nutraukimus ir jų trukmę bent prieš 14 dienų iki pilno arba dalinio paslaugų nutraukimo. Jeigu sumokėjote už Paslaugą, bet nepilnai išnaudojote teisę į ją nutraukimo metu, gausite proporcingą grąžą už šią neišnaudotą teisę, arba prenumeratos pratęsimą laikotarpiui, lygiam šiai neišnaudotai teisei.

6. Informacija apie duomenis

6.1 Galiojant mūsų Paslaugoms, mes įsipareigojame laikytis teisėtų nuostatų, susijusių su duomenų apsauga.

6.2 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visas turinys, kurį Jūs įkeliate į Paslaugą yra prieinamas visiems klientams Dating Factory duomenų bazėje. Tai galioja nepaisant to, kad kiti klientai gali būti užsiregistravę , per kitus tinklalapius Dating Factory Tinkle arba per kitus bendradarbiavimo partnerius. Taip pat Jūs abipusiškai mėgaujatės šios centrinės Dating Factory duomenų bazės privalumais dėl tiekiamų Paslaugų, kurios prieinamos per skirtingas sritis, dėl platesnės Jums prieinamos duomenų bazės.

6.3 Jūsų profilis ir jo turinys gali būti ieškomi, o Jūs galite ieškoti profilių ir jų turinio narių, užsiregistravusių kituose tinklapiuose, kurie yra valdomi mūsų, pavyzdžiui, bendri arba privačiai pažymėti. Jūsų profilio ir jo turinio gali ieškoti trečiosios šalys, pavyzdžiui Google, MSN, kt.

6.4 kinky-personals.com suteikia tau puikią galimybę padidinti savo šansus susipažinti siunčiant nemokamą Ledlaužę žinutę. Ši funkcija tau padės sulaukti daugiau dėmesio iš tave dominančių narių, nes jiems visiems nuo tavęs išsiųs automatinę prisistatymo žinutę.

6.5 Reklamų tiekimo šiai svetainei metu ir Jūsų naudojimosi šio turinio dalimi, mes arba mūsų trečiųjų šalių reklamuotojai gali patalpinti arba pripažinti Jūsų naršyklėje unikalų slapuką. Slapukai yra įprasta interneto veiksmų dalis ir juos taip pat naudoja kinky-personals.com, kad saugiai Jus atpažintų kiekvieną kartą, kai jungiatės ir naudojatės svetaine, ir kad išlaikytų Jūsų sesiją aktyvią, kai Jūs kurį laiką nesinaudojate tinklapiu. Bet kokia informacija, kurią mes arba trečiosios šalys kaupiame naudodami slapukus ir prekybos kampanijų stebėjimo įrangą, yra visiškai anonimiška. Užsiregistruodamas šiame tinklapyje Jūs sutinkate leisti šiuos slapukus. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukų, kuriuos mes naudojame svetainėse, rūšis, prašome aplankyti mūsų slapukų informacijos puslapį.

6.6 Dėl kitų privatumo sąlygų, prašome peržiūrėti mūsų Privatumo Politiką.

7. Naudojimo ir autorystės teisės

Visos teisės į programas, paslaugas, procesus, programinę įrangą, technologijas, firmos ženklus, prekės pavadinimus, išradimus ir medžiagą, priklausančią mums, turi likti tik mūsų. Mes esame naudojimosi visomis aukščiau paminėtomis teisėmis savininkai. Visų programų ir turinio, medžiagų, firmos ženklų ir prekės pavadinimų naudojimas, esantis čia, yra leistinas tik BTS nurodytiems tikslams. Bet kokia programų, paslaugų, procesų, programinės įrangos, technologijų, firmos ženklų, prekių pavadinimų, išradimų ir medžiagų, priklausančių mums, kopija nėra leistina, nebent mes tai aiškiai leidome.

8. Atsakomybė

8.1 Tiesioginis ryšys yra pripažįstamas tik tarp mūsų klientų pagal abipusį susitarimą. Todėl mes nesame atsakingi už tai, kad susitarimo laikotarpiu nebuvo pripažintas nė vienas ryšys. Tačiau mes stengiamės tarpininkauti tarp mūsų klientų suteikdami jiems technologines priemones.

8.2 Mes nesame atsakingi už duomenų ir informacijos piktnaudžiavimą, nepaisant aiškaus draudimo, kad Jūs negalite naudoti Paslaugos netinkamu ar neteisėtu būdu. Be to, mes nesame atsakingi už tai, kad informacija, kurią suteikėte trečiosioms šalims, piktnaudžiauja ši trečioji šalis.

8.3 Mes negarantuojame, kad paslauga visada veiks tinkamai, t.y., kad ji nuolat bus prieinama be jokių trukdžių. Taip pat mes nesame atsakingi už techninės įrangos gedimus arba prieigos prie paslaugos kokybę dėl aukštesniųjų jėgų ar įvykių, kurių mes nekontroliuojame (pvz. komunikacijos tinklų gedimas).

8.4 Mes nesame atsakingi už neleistiną Jūsų asmeninės informacijos pasiekimą trečiosioms šalims, pvz. programišių prieigą prie duomenų bazių.

8.5 Dėl kitų nuostolių, kurie kyla dėl kitokių priežasčių, nei paminėta aukščiau, mes galime būti atsakingti tik už kylančius ketinimus ir aiškų neapdairumą iš juridinių asmenų, darbuotojų ir netiesioginių agentų pusės, ir ši atsakomybė yra proporcinga kitoms nuostalių priežastims.

8.6 Patyrus skriaudą gyvenimui, kūnui ar sveikatai, arba tuo atveju, jeigu mes pažeidėme esmines sutarties pareigas, taip pat esame atsakingi už nežymų neapdairumą. Atsakomybė pastaruoju atveju apsiriboja iš anksto numatytais, tiesioginiais nuostoliais, būdingais šiam sutarties ryšių tipui. Bet kokiu atveju, mūsų įsipareigojimai Jums yra riboti, kiek leidžia taikytini įstatymai, pagal bendrą visų mokesčių, kuriuos turite mums sumokėti 6 mėnesių laikotarpyje, kiekį, iki įvykio, sukeliančio mūsų atsakomybę.

8.7 Jeigu susidursite su kažkuo (internetu ar realybėje) naudodamiesi mūsų Paslauga, mes nesame atsakingi už bet kokią žalą, kurią tas žmogus gali Jums padaryti, nes tai bus Jūsų vienašališka atsakomybė imtis visų reikalingų atsargumo priemonių, kad tokių nelaimingų nutikimų būtų išvengta. Jūs suprantate, kad mums neįmanoma patikrinti kiekvieno nario, užsiregistruojančio mūsų Paslaugoje, asmeninės istorijos.

9. Prieštaravimai

9.1 Bet kokie prieštaravimai nustatytai ar mokamai sumai privalo būti iškelti ir pagrįsti raštu Dating Factory per šešias (6) savaites nuo mokesčio užklausos sukūrimo arba sąskaitos gavimo. Jeigu Jūs nepagrindžiate prieštaravimų per šių 6 savaičių laikotarpį, nustatyta kaina bus laikoma patvirtinta. Dėl abejonių išsklaidymo, nesinaudojimas paslauga, jeigu paslauga buvo prieinama, nėra pagrįstas prieštaravimas.
Jeigu gaunamas pagrįstas prieštaravimas, teisėtai pareikštas paskyros ieškinys bus Jums atlygintas arba Jums gali būti pasiūlytas mokamos paslaugos pratęsimas. Šis pratęsimas tęsis tokį laiko tarpą, koks yra iškeltame pagrįstame prieštaravime.
Jūs taip pat turite teisę nustatyti mums penkių darbo dienų malonės laikotarpį dėl tinkamo atlikimo. Jei skundo priežastis nėra išsprendžiama iki šios malonės laikotarpio pabaigos, Jūs turite teisę nutraukti sutartį.
Vien nereikšmingas trukdymas paslaugai nesuteikia Jums teisės skųstis. Nereikšmingas trukdymas mokamai paslaugai atsitinka, kai laikotarpis, per kurį Jūs negalite naudotis mokama paslauga, neviršija dviejų dienų iš eilės.
Jūs galite tik kompensuoti arba pareikšti išlaikymo teisę remiantis savo pretenzija prieš mus, jei ši pretenzija yra teisėtai sudaryta, neginčytina arba pripažinta.

9.2 Mes taip pat pasiliekame teisę išieškoti skolas teisėtai paremtais nuostatų kiekiais ir/arba 10% nuo kiekio per metus.

10. Ginčų sprendimas

Kad išspręstumėte nusiskundimus, kilusius dėl paslaugos ar svetainės, turite susisiekti su kinky-personals.com Klientų pagalba.

11. Įvairūs

11.1 Be to, kaip aiškiai nurodyta raštiškoje formoje, informacija mūsų mokėjimo puslapyje(-iuose), jeigu įsigyjate mokamų paslaugų, ir BTS sukuria visišką sutikimą tarp mūsų ir Jūsų dėl tinklapio ir Paslaugos naudojimo.

11.2 Registracija ir prenumerata yra asmeniška. Jūs neatiduosite, neperkelsite ar neįpareigosite savo teisių ir pareigų pagal savo registraciją ir prenumeratą.

11.3 Mes esame įgalioti paskirti trečiųjų šalių paslaugas ir netiesioginius agentus atlyginti dėl dalies ar visų Paslaugų su sąlyga, kad tai nesukels Jums jokių nuostolių.

11.4 Jeigu atskiros BTS arba sutarties sąlygos tampa negaliojančios arba neužbaigtos, likusių BTS arba sutarties sąlygų galiojimas negali būti paveiktas. Kol sąlygos netampa sutarties dalimi arba yra negaliojančios, sutarties turinį valdo galiojančios teisėtos sąlygos.

11.5 Šių Bendrųjų Terminų ir Sąygų interpretacija, pagrįstumas ir vykdymas visais atžvilgiais bus valdomas Lex Mercatoria, t.y. tarptautinio verslo įstatymo, atsižvelgiant į faktą, kad Jūs esate vartotojas ir dėl to įskaitomi ir Europos vartotojų apsaugos įstatymai, ir Jūs sutinkate, kad bet koks konfliktas, kylantis dėl šių Bendrųjų Terminų ir Sąlygų ar kontrakto bus pateiktas aukščiau paminėtiems konfliktų sprendimo punktams, nebent mandatų teismas nuspręstų kitaip.

11.6 Visi laiškai dėl narystės ar prenumeratos adresuojami:

Dating Factory
CUSTOMER SERVICE
THE EXCHANGE, EXPRESS PARK
BRISTOL ROAD
BRIDGWATER
SOMERSET
TA6 4RR
ENGLAND

Faksas: +44(0)1278501112
El. Paštas: support@datingfactory.com

Dating Factory Tinklas, kinky-personals.com tinklapis ir Paslauga, tiekiama Tyche Technologies AG, Reg. No. CHE-420.114.703, Šveicarija. (Prašome visus laiškus adresuoti klientų pagalbai. Laiškai šveicarų raštinei bus persiųsti klientų pagalbos skyriui su atitinkama delsa arba grąžinti siuntėjui neperskaityti.)

Šios naudojimosi taisyklės yra išverstos iš anglų kalbos. Pastebėjus neatitikimų tarp lietuviško vertimo ir originalios versijos, prašome remtis originalu.