Allmänna villkor för kinky-personals.com
Senaste upplagan - 30.04.2015

OBSERVERA: Ingen person under 18 år är tillåten att besöka denna hemsida eller använda kinky-personals.com Tjänsten.

De följande Villkoren definierar villkoren för kinky-personals.com Tjänsten drivs av Tyche Technologies AG ett Schweiziskt företag, Reg Nr. CHE-420.114.703 (registrerad adress: Hofstrasse 1A, 6300 Zug, Schweiz), under namnet Dating Factory (härmed "oss” “vi” or “våran" eller “Dating Factory” eller “Dating Factory Network”) ska användas. Vänligen läs våra Villkor. Genom att registrera med Tjänsten så erkänner du att du har läst och accepterar Villkoren. Villkoren är en integrerad del av ditt kontrakt. Villkor som skiljer sig gäller inte.

1. Tjänst

1.1 Tjänsten kan endast användas efter att du har registrerat. Registreringen är gratis. Du går därmed in i ett kostnadsfritt avtalsförhållande med oss, som styrs av dessa Villkor.

1.2 Vi erbjuder också mer omfattande tjänster under ett abonnemang som är kostnadsbelagt om du vill kommunicera med andra medlemmar och använda tjänsten fullt ut. Vi meddelar dig alltid om detta innan du använder några kostnadsbelagda tjänster, som anger vilka avgifter som tillämpas och det beloppet som gäller. Du väljer själv hur länge du vill prenumenera på tjänsten. Prenumerationstiden som betalas av dig ska sträcka sig automatiskt för en period som motsvarar den ursprungliga abonnemanget om den inte avbryts av dig. Du kan använda kostnadsbelagda tjänster efter att ha betalat den lämpliga avgiften.

1.3 Ditt medlemskap är avsett för personligt bruk endast. Det är inte tillåtet att låta andra att använda ditt medlemskap eller ditt konto på kinky-personals.com. Det betyder att du inte är tillåten att dela dina inloggningsuppgifter med någon tredje part eller vidarebefordra dina inloggningsuppgifter till någon tredje part. Vi erbjuder tjänsten endast för privat bruk. Genom att registrera dig, åtar du dig att använda den här tjänsten endast för privat bruk och inte kommersiellt.

2. Registrering och användande av tjänst

2.1 Tjänsten kan endast användas efter att du har registrerat dig.

2.2 Genom att registrera dig så godkänner du villkoren och garanterar att du är minst 18 år gammal.

2.3 Tjänster som erhålls via mobila enheter kan vara begränsade och inte alla funktioner kan vara tillgängliga. Endast ett begränsat urval av betalningsmetoder och abonnemang kan erbjudas.

2.4 Du måste vara sanningsenlig i de uppgifter som lämnats vid registreringen och senare under inköp och betalning.

2.5 Vi förbehåller oss rätten att blockera din tillgång till Tjänsten om du använder tjänsten på ett sätt som är olagligt eller bryter mot de skyldigheter som anges i dessa villkor. Vid blockering av din betalade tjänst, är du fortfarande skyldig till att betala för tjänsten och har ingen effekt på det. I sådana fall kommer alla belopp upp till 295 CHF inte att återbetalas utan behållas av oss som en bot. Vi förbehåller oss också uttryckligen rätt att kräva en schablonstraffavgift på upp till 295 CHF av dig om du har betalat något belopp eller ett belopp som är lägre än 295 CHF. Detta kommer inte att hindra påståendet om eventuella krav på större förluster som faktiskt uppkommit.

3. Användarvillkor

3.1 Du är ansvarig för all information som du tillhandahåller. Du måste se till att de uppgifter du lämnar är sanningsenliga och beskriver dig personligen. Du förbinder dig att avstå från att medvetet presentera data från tredje part som din egen information. Medvetet falska uppgifter eller information som görs med avsikt för bedrägeri, eller som tillhandahåller bank-eller kreditkortsuppgifter till ett tredje part utan deras medgivande kommer att sluta med juridiska konsekvenser.

3.2. Du åtar dig att hålla information som vi uppdaterade, särskilt dina kontaktuppgifter och betalningsinformation.

3.3. Du är ensam ansvarig för innehållet som du publicerar eller visar på tjänsten, eller skickar till andra medlemmar, och genom att lägga upp innehåll på ett offentligt ställe av tjänsten, medger du automatiskt, och du garanterar att du medger att du godkänner, till oss en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, global licens att använda sådan information och innehåll, samt att ge och bemyndiga underlicensiering av detta innehåll. Vi förbehåller oss rätten att använda innehåll från profiler, inklusive användarnamn, foton och video, för att presentera dem i marknadsföringsmaterial. kinky-personals.com har anslutits till nätverket Dating Factory vilka slår samman resurser och medlemmar av flera webbplatser för att ge dig ett större urval av medlemmarna att kommunicera med. Allt innehåll du lägger upp kan vara synliga på andra platser på nätet.

3.4. Vi kan inte verifiera riktigheten eller sanningen i den information som publiceras av andra medlemmar. Samtidigt som vi har rätt, men inte skyldighet, att undersöka innehållet i profilerna, inklusive uppladdade bilder, för att lagen följs i allmänhet, med dessa villkor och med de regler som anges av oss på relevanta webbsidor och, om nödvändigt, för att förneka , ändra eller ta bort innehållet i fråga. Genom att använda denna tjänst accepterar du att alla medlemsprofiler, meddelanden och kommunikation inte kan vara äkta och tjänsten är för endast underhållning. Mer specificerat under sektion 3.17

3.5. Du åtar dig att inte lämna någon information som du inte uttryckligen har begärts att lämna ut. I synnerhet gäller detta namn, bostadsadresser, e-postadresser, webbadresser, telefonnummer och faxnummer.

3.6. Du förbinder sig att behandla andra kunders data (särskilt namn, bostadsadresser, e-postadresser, webbadresser, telefonnummer och faxnummer), e-post och andra former av korrespondens som du får i samband med din användning av tjänsten med sekretess; du förbiner dig också att avstå från att göra dessa tillgängliga för tredje part utan samtycke av deras upphovsman. Det är också förbjudet att förmedla data till de som inte är medlemmar som en del av tjänsten.

3.7. Du garanterar att du inte har några kommersiella avsikter och kommer att avstå från att använda den information som anförtrotts dig för kommersiella ändamål eller syften som bryter mot avtalet. Du åtar dig att skicka meddelanden till inga andra kunder än kunder som är för personlig kommunikation och i synnerhet inte skickar meddelanden till kunder i syfte med reklam eller säljande av varor eller tjänster. Du åtar sig också att avstå från att skicka "spam" eller liknande.

3.8. Du skall inte missbruka ditt användande och särskilt ska du avstå från att använda tjänsten i syfte att

  • sprida kränkande, stötande eller på annat sätt olagligt material (är inte begränsat till material som intränger på en tredje parts personliga rättigheter som t.ex. foton);
  • hota eller trakassera andra och/eller kränka deras rättigheter;
  • att utlova eller begära pengar eller betalning i någon form.

3.9. Du åtar dig också

  • att inte ladda upp data med virus (infekterad mjukvara) eller någon annan form av malware (till vilket räknas men är inte begränsat till maskar, trojanska hästar, spyware mm.) till tjänsten;
  • inte att ladda upp någon data till tjänsten som innehåller mjukvara eller annat material som är copyrightskyddade eller skyddade av andra kommersiella rättigheter om inte du har rättigheter eller har fått tillståndet som krävs för att använda programvaran eller material från innehavaren av dessa;
  • att inte använda tjänsten på ett sådant sätt att användandet av tjänsten för andra medlemmar påverkas negativt;
  • inte för att avlyssna/hacka e-post eller göra något försök att göra detta.

3.10. Om du inte uppfyller något av de skyldigheter som anges i punkterna ovan så kan det leda till att vi avsluter avtalet och tillgången till tjänsten som omedelbart blockeras. Varje penningfordran från oss mot dig påverkas inte av det. Dessutom förbehåller vi oss rätten att inleda civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden mot dig.

3.11. Om du använder tjänsten i samband med affärsintressen eller använder detaljer och uppgifter som anförtrotts dig så blir du skyldig att betala en straffavgift på 10.000 CHF för varje bevisad överträdelse eller det högsta belopp som är tillåtet enligt lag, utan att det påverkar eventuella skadeståndsanspråk.

3.12. Du åtar dig att hålla oss skadeslösa för alla förfaranden, förlust, krav eller skadeståndsanspråk som kan uppstå under din registrering för och användning av tjänsten. Framför allt ska du ta på dig allt ansvar och alla skyldigheter, kostnader och fordringar till följd av förluster på grund av skadligt skvaller, förolämpning, förtal och kränkning av personlighetsskyddet genom andra kunder, på grund av icke-tillhandahållande av tjänster för kunder eller på grund av kränkning av immateriella rättigheter eller andra rättigheter av dig. Vidare skall du gottgöra oss allt ansvar och fordringar som härrör från brott mot dessa villkor av dig.

3.13. Du förväntas att öppna och svara på de meddelanden som du får med jämna och lämpliga mellanrum och vid behov spara dessa på din egen dator eller annat lagringsmedium.

3.14. Alla mottagna meddelanden från användare av den kostnadsfria tjänsten, sparas intern i brevlådan på siten i 30 dagar. Alla mottagna meddelanden från betalande abonnenter lagras i din interna brevlåda på siten i 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att granska och ta bort eventuella meddelanden, kommentarer, bilder, video och fullständiga profiler där ("innehållet") enligt vår egen bedömning bryter mot dessa villkor eller kan vara stötande, olagligt eller som kan strida mot rättigheter eller som kan kompromissa säkerheten för andra medlemmar.

3.15. Vi har rätt att ta bort din profil från databasen om du inte har använt den kostnadsfria tjänsten för mer än sex (6) månader, detta har vi även rätt till utan att meddela dig. Denna åtgärd bidrar till att skydda din data som efter denna period löper ut, och blir tvungna att anta att du inte längre är intresserad av lagring av din data; och därmed bidrar denna åtgärd till att hålla databasen fri från inaktiva kunder, och därigenom förbättra den tjänst som erbjuds av oss.

3.16. För att använda kinky-personals.com chattprogram måste du ha Adobe Flash Player installerad.

3.17.

4. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR EU-MEDLEMMAR: Ångerrätt

Information om utövandet av ångerrätten

Rätt att gå ur

Du har rätt att gå ur avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl.

Ångerrätten upphör att gälla efter 14 dagar från den dag då du gått in i avtalet.

För att utnyttja ångerrätten, måste du meddela oss Dating Factory, Kundservice, The Exchange, Bristol Road, Bridgewater, Somerset, TA6 4RR, Storbritannien, (Fax: 0044 01278 8.428.049, E-post: support@datingfactory.com), om ditt beslut att gå ur avtalet med en entydig förklaring (till exempel ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, eller något annat format för begäran om återbetalning. Det skall tydligt ange din e-postadress, namnet på webbsiten, dagen din betalning genomfördes. Begäran om återbetalning måste ha ditt fullständiga namn samt underskrift. Vi kan även begära giltig ID för ytterligare kontroll.

För att hålla dig inom tidsramen för ditt utträde, är det tillräckligt för dig att skicka ditt meddelande om ångerrätten innan ångerrätten har löpt ut.

Vad som händer vid utträde

Om du går ur detta avtal, så återbetalar vi dig alla belopp som mottagits från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de merkostnader som uppkommer vid val av leverans då du väljer annat än den minst kostsamma standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och definitivt inte senare än 14 dagar från den dag då vi får informationen om ditt utträde. Vi kommer att genomföra ersättningen med samma betalningsmetod som den du använde för din inledande transaktion, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst, kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning.

Om du uppmanas att påbörja utförandet av tjänsterna under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad som du blivit tillgängligt tills du har meddelat oss om ditt uttag ur detta kontrakt, jämfört med full täckning av kontrakt.


Formulär för ångerrätt

(Fyll i och skicka in detta formulär endast om du vill utträda från kontraktet)

— To Dating Factory, Customer Service, The Exchange, Express Park, Bristol Road, Bridgewater, Somerset, TA6 4RR, United Kingdom:

- Jag / Vi (*) ger härmed att jag / vi (*) frånträder mitt / vårt (*) avtal om försäljning av följande varor (*) / för tillhandahållande av följande tjänster (*),

Beställt på (*) / mottogs den (*): __________________________

Namn på beställare __________________________

Adress på beställare __________________________

Signatur på beställare (bara om detta besked ges på papper):_______________________

Datum:_________________________________


(*) Radera vad som är lämpligt


Observera: För att hjälpa oss med att identifiera dig och för att behandla ditt utträde snabbt, vänligen meddela oss om följande uppgifter i kombination med ditt utträdes-meddelande:
-din e-postadress som du registrerade dig med och
-vilken av våra plattformar som du vill gå ur från

5. Uppsägning; Förlängning av avtalet; Upphörande av tjänsten

5.1 Uppsägning

När man pratar om uppsägning, så måste en klar distinktion finnas mellan det konstnadsfria avtalsförhållandet som blir till vid registrering och det betalda avtalsförhållande som blir till vid köp av en betaltjänst.

Du har rätt att säga upp det konstnadsfria avtalsförhållandet med oss när som helst utan att ange dina skäl för detta.

Vi har rätt att säga upp befintliga kostnadsfria avtalsförhållanden med dig efter en 14-dagars uppsägningstid. Rätten att ta bort dig från systemet (för rätt anledning) eller för att blockera dig påverkas inte av detta.

Det betalda avtalsförhållandet måste avslutas minst 14 dagar före respektive betalda period löper ut eller, om en annan period angavs vid köp av betald tillgång, inom den angivna perioden. Uppsägningen av de betalda avtalsenliga tjänster är bara effektiva om det sker med hjälp av en uttrycklig, skriftlig förklaring. För att underlätta en klar uppsägning och för att skydda mot missbruk, måste du alltid ange dina registreringsuppgifter som en absolut nödvändighet.

Anm: Ett kostnadsbelagt avtal kan inte sägas upp enkelt genom att endast ta bort profilen. Om du har köpt en prenumeration och tar bort din profil, kommer inte det betalda avtalsförhållande beröras av detta. Om en prenumeration har betalats för men inte används, även om du vägrar att använda den så betyder det att du inte får någon återbetalning för betalningen som redan gjorts. Som beskrivits ovan, krävs det en skriftlig uppsägning för ett kostnadsbelagt avtalsförhållande.

Vänligen skicka skriftlig uppsägning via brev eller fax till:

Dating Factory
KUNDSUPPORT
ZKURE LIMITED
THE EXCHANGE, EXPRESS PARK
BRISTOL ROAD
BRIDGWATER
SOMERSET
TA6 4RR
ENGLAND

Fax: +44(0)1278501112
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 Förlängning av avtalet

Avtalet som gäller en kostnadsbelagd tjänst förlängs automatiskt med den tidsperioden som angetts vid köp förutsatt att du inte säger upp ditt avtal skriftligen minst 14 dagar före respektive avtalstid löper ut, eller, om en annan period angavs vid köp av den betalda tillgången, inom angiven tid, genom att ge dina fullständiga registreringsuppgifter.

Det kan göras ett undantag från regeln när det gäller provabonnemang, reklamkampanjer och liknande. När du köper dessa får du även information om hur länge provabonnemanget gäller, möjlighet att avsluta den automatiska förlängningen och det varierar beroende på varje erbjudande.

När du köper en kostnadsbelagd tjänst så blir ni vid mottagandet av beställningen informerade om den relevanta varaktigheten, startdatum för avtalet och varaktigheten av förlängningen tillämpas om ingen uppsägning sker i tid. Du kommer att bli skickad en betalningsbekräftelse per e-post, som innehåller din betalningsreferens. Du måste behålla en kopia av denna information eftersom det kan behövas om du vill avbryta ditt betalningsavtal.

För provabonnemang så kommer ditt abonnemang förnyas automatiskt baserat på den period efter provtiden som bestämdes enligt överenskommelsen vid köpet, och kommer att fortsättas att förnyas om det inte blir avbrutet eller avslutat av dig. Abonnemanget blir fakturerat periodiskt på samma dag av månaden som den inledande betalningen gjordes, om inte transaktionen misslyckas och då kommer ett ytterligare försök på fakturering göras vid ett senare datum. De abonnemangsavgifter som tillkommer för tjänsten kan ändras av kinky-personals.com när som helst (till exempel på grund av förändringar i moms etc.) som blir effektivt till nästa förnyelseperiod. Vi kommer att informera dig om det ändrade förnyelsepriset och din extra rätt för uppsägning om du inte håller med det nya priset. Om du är missnöjd med eventuella ändringar i avgiften så kan du avsluta ditt medlemskap genom att skicka det signerade tjänstavbrytningsformuläret.

Rabatter på abonnemangsavgifter för speciella erbjudanden gäller endast för den första betalningen. Ytterligare återkommande betalningar/förnyelser debiteras med det normala priset om inte annat anges i nämnda erbjudandet.

5.3 Upphörande av tjänst

Vi har rätt att avbryta tillgången till de tjänster som erbjuds helt eller delvis. Vi kommer att informera dig om den planerade upphörelsen och dess omfattning i förväg, minst 14 dagar innan den helt eller delvis upphörand. Om du har betalat för, men inte ännu till fullo utnyttjat tjänsten vid tidpunkten för upphörandet, kommer du att få en pro-rata återbetalning för den outnyttjade tjänsten, eller en motsvarande förlängning av abonnemangsperioden.

6. Information på data

6.1 När vi tillhandahåller tjänsten, ämnar vi att följa samtliga legala krav om dataskydd.

6.2 Du bekräftar och accepterar att allt innehåll uppladdat av dig till Tjänsten är tillgänglig för alla kunder inom Dating Factory databasen. Detta gäller även när kunder registrerar sig på eller oss via andra webbplatser i Dating Factory nätverket eller oss eller via andra samarbetspartners. Detta gör det även tillgängligt för dig att använda tjänsterna som tillhandahålls i Dating Factory databasen via olika domäner.

6.3 Din profil och dess innehåll kan vara sökbara, och du kan söka efter profiler och deras innehåll medlemmar registrerade på andra webbplatser som drivs av oss, till exempel co-märkt eller privat märkta. Din profil och dess innehåll kan vara sökbart genom tredjeparts sökmotorer, till exempel Google, MSN, etc.

6.4 För att öka dina chanser för framgång erbjuder kinky-personals.com dig icebreaker meddelande tjänsten, helt gratis. Den här funktionen försäkrar att din profil får maximal exponering då dina matchiningar automatiskt får ett personligt icebreaker meddelande för din räkning.

6.5 För annonsering till hemsidan och att du använder en del av hemsidan, kan vi eller våra tredjeparts annonsörer placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare. Cookies är en normal del av internetverksamheten och används även av kinky-personals.com för att säkert identifiera dig varje gång du loggar in och använder webbplatsen och även för att hålla din session aktiv när du inte använder hemsidan under en tid. All information som vi eller tredje man samlar in via cookies och marknadsföringskampanjer mjukvara är helt anonymt. Genom att registrera dig på denna webbplats godkänner du placeringen av dessa cookies. För mer information om vilka typer av cookies som vi använder på de webbplatser besök vår cookie-information .

6.6 För ytterligare integritetsvillkor, se vår Integritetspolicy .

7. Användarvillkor och upphovsrätt

Alla rättigheter till program, tjänster, processer, programvara, teknik, varumärken, varunamn, uppfinningar och material som tillhör oss förblir enbart våra. Vi är ägare till allt användande till ovan nämnda rättigheter. Användning av alla program och innehåll, material, varumärken och varunamn som den innehåller är endast tillåtet för de ändamål som anges i dessa GTC. All kopiering av program, tjänster, processer, programvara, teknik, varumärken, varunamn, uppfinningar och material som tillhör oss är inte tillåtet om det inte uttryckligen godkänts av oss.

8. Ansvarighet

8.1 Direktkontakt kan bara hända mellan våra kunder efter överenskommelse av båda parter. Vi är därför inte ansvariga utifall att någon sådan kontakt inte inträffar inom det aktiva avtalet. Det vi gör är förstås att sträva efter att förmedla kontakt mellan våra kunder genom att tillhandahålla de tekniska medel för detta ändamål.

8.2 Vi är inte ansvariga för missbruk av uppgifter och information där möjligheten finns, trots att det uttryckligen är fördjudet, att du kan använda tjänsten på ett otillbörligt eller olagligt sätt. Dessutom är vi inte ansvariga om händelsevis information som görs tillgänglig av dig för en tredje part missbrukas av denna tredje part.

8.3 Vi kan inte garantera att tjänsten ska fungera korrekt i alla lägen, det vill säga att få tjänsten att vara ständigt tillgänglig utan avbrott. Framför allt är vi inte ansvariga för fel i teknisk utrustning eller i kvaliteten på tillgång till tjänsten på grund av force majeure eller händelser bortom kontroll av oss (till exempel fel i nätverkskommunikationen).

8.4 Vi är inte ansvariga för otillåten tillgång till din personliga information från tredje part, till exempel i form av tillgång till databasen av hackare.

8.5 För andra förluster som uppstår på grund av andra orsaker än de ovannämnda, ska vi bara vara ansvariga i fall av uppsåt och grov vårdslöshet av dess verkställande organ, anställda och medhjälpare, och detta ansvar står i proportion till andra orsaker som bidrar till förlust.

8.6 I vilket fall som helst kommer våra skyldigheter gentemot dig att vara begränsade, så långt lagen tillåter, till den sammanlagda summan av alla avgifter du har betalat till oss de senaste 6 månaderna innan det inträffade som skapade vår förpliktelse. I vilket fall som helst kommer våra skyldigheter gentemot dig att vara begränsade, så långt lagen tillåter, till den sammanlagda summan av alla avgifter du har betalat till oss de senaste 6 månaderna innan det inträffade som skapade vår förpliktelse.

8.7 Om du träffar någon (online eller offline) genom våra tjänster, är vi inte skyldiga för någon skada som den personen kan åsamka dig, eftersom det är enbart du som ansvarar för att du tar alla steg för att skydda dig från sådana händelser. Du samtycker till att det är omöjligt för oss att undersöka varje varje medlems bakgrund.

8.8 I övriga fall är alla skyldigheter exkluderade.

9. Invändningar

9.1 Eventuella invändningar mot det belopp som debiteras eller faktureras måste vändas och motiveras skriftligen till Dating Factory inom sex (6) veckor från det i frågas debitering görs eller fakturan tas emot. Om du inte gör några motiverade invändningar inom denna 6-veckors period, ska de debiterade eller fakturerade kostnaderna anses som godkänd. För att undvika tveksamheter så är oanvänd tjänst, om tjänsten har varit tillgänglig eller inte - ej en berättigad motivering/invädning.
Om en berättigad invändning framförs så kommer det hävdade kontot att återbetalas till dig eller, alternativt, så kommer du att erbjudas en förlängning av betaltjänsten. Denna förlängning kommer att vara för den period för vilken du höjde den berättigade invändningen.
Du har också rätt att ställa oss en frist på fem arbetsdagar för korrekt utförande. Om orsaken till klagomålet inte är löst i slutet av denna frist, har du rätt att häva avtalet.
Endast immateriella störningar i tjänsten ger dig inte rätt till ett klagomål. En immateriell störning för en betaltjänst uppstår när den period då du inte kan använda betaltjänsten inte överstiger två dagar på raken.
Du kan bara kompenseras eller få rätt utifrån dina egna krav mot oss om detta påstående är lagligen etablerat, obestritt eller erkänt.

9.2 Vi förbehåller oss rätten att lägga till efterskottsränta enligt lag, eller/och med 10% per år.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

10.1 För att lösa tvister om tjänsten eller webbplatsen, bör du kontakta kinky-personals.com kundtjänst via kontaktformuläret på kinky-personals.com webbsidan.

10.2 Om det som nämns i artikel 10.1. inte leder till en uppgörelse i godo inom 15 kalenderdagar efter det att du har lämnat in din klagan, så träder följande i kraft.

10.3 Varje dispyt, kontrovers eller krav som uppkommer på grund av eller är relaterat till ingåendet, tolkningen eller utförandet av det nuvarande avtalet, eller brott mot, avslut eller ogiltighet av det, som inte har blivit överenskommet på basis av artikel 10.1, skall få sin slutgiltiga lösning genom skiljedom.

10.4 Parterna skall att ha skiljedomen i enlighet med procedurreglerna i CEDIRES (Center for Dispute Resolution), av en skiljedomstribunal utsedd enligt procedurreglerna av CEDIRES (www.cedires.com).

10.5 Skiljedomstribunalen skall bestå av en skiljeman.

10.6 Skiljedomsplats skall vara London (England), Paris (Frankrike), eller Bryssel (Belgien). Men parterna kan komma överens om att ha det någon annanstans. Om parterna inte kommer överens om plats för skiljedom, skall platsen för skiljedom vara Bryssel, Belgien. Om lagen där du har ditt regelbundna boende tillåter dig att påbörja handlingarna i ditt hemland, oavsett vad reglerna i GTC säger, och ifall du skulle motsätta dig skiljedomsförfarandet i Bryssel, så skall skiljedomsförfarandet ske i ditt hemlands huvudstad.

10.7 Språket vid skiljedom skall vara detta avtals språk, dvs. engelska. Parterna kan komma överens om att använda ett annat språk för muntliga förhandlingar (och/eller skriftliga framställan), om alla parter och skiljedomsnämnden(er) samtycker därtill.

10.8 De tillämpliga lagarna skall vara de i Lex Mercatoria (internationell affärslag) gällande, men parterna kan komma överens om att, efter att dispyten har uppkommit, att låta dispyten regleras av vad som alla rationella och rättvisa personer skulle använda, enligt vad som är rättvist och/eller sedvana enligt internationell affärsrätt, och med iakttagande av vad som har uppgivits i detta avtal. Skyddsstandarden som erbjuds av europeisk konsumenträtt skall i vilket fall som helst tas i beaktande.

11. Övrigt

11.1 Förutom vad som uttryckligen anges i skriftlig form, informationen på vår betalningssida/-sidor i fall du köper betalda tjänster och även villkoren utgör hela avtalet mellan oss och dig med avseende på hemsidan och användandet av tjänsten.

11.2 Registreringen och prenumerationen är personlig för dig. Du kommer inte att överlåta, överföra eller ta ut dina rättigheter och skyldigheter under din registrering och prenumeration.

11.3 Vi har rätt att ge kommission till tredjepartsleverantörer och ställföreträdande representanter med rendering av delar av eller hela spektrat av tjänsterna, förutsatt att detta inte ger upphov till några nackdelar för dig.

11.4 Skulle enskilda punkter i dessa Villkor eller avtal bli ogiltiga eller ofullständiga, så kommer giltigheten av övriga punkter i Villkoren eller avtalen inte på något sätt påverkas. När det gäller punkter som ej är en del av avtalet eller är ogiltiga så kommer innehållet i avtalet regleras av de giltiga rättslagarna.

11.5 Konstruktionen, giltigheten och verkställandet av dessa GTSs skall regleras till fullo av Lex Mercatoria, dvs. internationell affärslag, med beaktandet av faktumet att du är konsument och att europeisk konsumentköpslag därmed inkluderas och att du samtycker till att varje dispyt som uppkommer enligt GTC, eller kontraktet, kommer att underordnas den ovan givna dispytlösningsklausulen, såtillvida inte tvingande lag säger annat.

11.6 All korrespondens i fråga om medlemskap eller abonnemang ska endast ställas till:

Dating Factory
KUNDSUPPORT
ZKURE LIMITED
THE EXCHANGE, EXPRESS PARK
BRISTOL ROAD
BRIDGWATER
SOMERSET
TA6 4RR
ENGLAND

Fax: +44(0)1278501112
E-mail: support@datingfactory.com

Dating Factory Nätverket, denna kinky-personals.com hemsida och tjänst tillhandahålls av Tyche Technologies AG, Reg. Nej CHE-420.114.703, Schweiz. (Var vänlig ställ eventualla frågor till kundsupport. Om det istället skickas till schweiziska kontoret kommer det att vidarebefordras till kundsupport med förseningar, eller komma tillbaka oöppnade till avsändaren.)

Dessa Villkor har blivit översatta för din bekvämlighet. Om det skulle vara någon avvikelse mellan denna version och den originella Engelska versionen så gäller den Engelska.